Droga do Uzdrowienia

17,00 zł
Brutto
Ilość

Współczesny człowiek przeżywając wiele kryzysów, rozczarowań i konfliktów często nie potrafi w sposób świadomy poszukiwać ich źródeł. Ucieka się do doraźnych środków, aby uniknąć trudnych sytuacji, pozostając jednak w głębi serca pustym i rozdartym. W pewien sposób odpowiedź na te dylematy daje Siostra Mary Usha ze zgromadzenia Notre Dame Sisters w niniejszej książce zatytułowanej "Droga do uzdrowienia".

Książka złożona jest z dwóch części.

W części pierwszej Autora podejmuje problematykę roli i funkcji przebaczenia, które jest źródłem wewnętrznego uzdrowienia oraz podkreśla działanie uzdrawiającej mocy Boga. Dostrzega ścisły związek pomiędzy zranieniami doznawanymi przez człowieka w ciągu życia a chorobami psychosomatycznymi, depresją, smutkiem, gniewem, strachem, poczuciem niższości. Treść niniejszej pozycji pozbawiona jest tonu moralizatorskiego i w sposób konkretny podaje kroki prowadzące do pełnego przebaczenia. W procesie tym istotną rolę odgrywa uzdrawiająca moc Boga Ojca, oczyszczająca moc krwi Chrystusa i oświecająca moc Ducha Świętego.

Druga część książki jest swoistym świadectwem życia Autorki, która prowadząc przez wiele lat rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pragnie podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem. Przedstawione relacje nie są fikcją literacką czy owocem wyobraźni, lecz są zaczerpnięte z życia, z codziennego kontaktu z konkretnymi ludźmi różnych narodowości, stanu, płci i wieku. Wszystkich łączy doświadczenie cudownego uzdrowienia przez Boga, który przychodzi jako Lekarz do tych, którzy się źle mają. W szerokiej gamie różnych doświadczeń i zranień Czytelnik z pewnością odnajdzie swoją twarz i swoje osobiste doświadczenie. Na ile będzie mógł się otworzyć w wierze i w głębokiej modlitwie na działanie Boga, na ile przebaczy wszystkim, którzy go skrzywdzili, na tyle doświadczy Jego uzdrawiającej mocy.

Opis

Autor
Sr. Mary Usha SND
Format
14 x 21 cm
Liczba stron
128
Oprawa
Miękka
numer ISBN
83-87713-81-3
Rok wydania
2006