W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało zgodnie z nowymi przepisami. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy i skąd je mamy?

Chodzi o dane osobowe, które są zebrane przez nas podczas składania zamówienia na oferowane przez nas produkty m.in. prenumerata, sprzedaż książek i dewocjonaliów oraz zapisy na organizowane z naszym udziałem wydarzenia.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest „Królowa Pokoju” Małgorzata Jurasz ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków (dalej jako „Królowa Pokoju”).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy (dotyczącej m. in. zamówień, uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach), a także przesyłanie informacji drogą pocztową i elektroniczną. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe: a. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Królowej Pokoju” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń; c. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Królowej Pokoju” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania. d. w celu kierowania do Ciebie przez „Królową Pokoju” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes „Królowej Pokoju” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach, wydarzeniach itp. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwaprawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części: „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Te podmioty to: operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy: usług, systemów informatycznych, operatorzy płatności. Nikomu nie będziemy przekazywali Twoich danych w celach komercyjnych i wykraczających poza wykonywanie świadczonej usługi.

W związku z przetwarzaniem przez „Królową Pokoju” Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

  • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. „Królowa Pokoju” może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
  • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby „Królowa Pokoju” je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby „Królowa Pokoju”, przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
  • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez „Królową Pokoju” odbywa się na podstawie nieuzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: „Królowa Pokoju”, ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków, bądź e-maile: echo@ceti.pl lub ewajurasz@ceti.pl