Regulamin Sklepu Internetowego

Serwis internetowy (Sklep Internetowy, Sklep) działający pod adresem sklep.krolowa-pokoju.com.pl prowadzony jest przez „Królowa Pokoju” Małgorzata Jurasz („Królowa Pokoju”), NIP: 5531512942, REGON 351397913, z siedzibą w Krakowie: ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków.

Składanie zamówień:

 1. Zamówienia przyjmowane są przez formularze zamówienia umieszczone w serwisie internetowym sklep.krolowa-pokoju.com.pl, pocztą elektroniczną na adres: echo@ceti.pl oraz telefonicznie pod numerami: 12-413-03-50; 12-412-69-02

 2. Do złożenia zamówienia elektronicznego poprzez serwis internetowy nie jest wymagane założenie Konta Klienta.

 3. Do złożenia zamówienia elektronicznego poprzez serwis internetowy jak i do założenia Konta Klienta jest wymagane posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4.  Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym oraz utworzenia Konta Klienta.

 5. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

 6. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 8. Koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu płatności i sposobu dostawy. Informacje o kosztach przesyłki podane są w formularzu zamówienia. Klient wybiera sposób płatności i dostawy poprzez formularz zamówienia.

 9. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką).

 10. Klient w ramach swojego Konta Klienta ma dostęp do historii złożonych przez siebie zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

 11. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy (dotyczy zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta).

Realizacja zamówień:

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep

 1. Czas, po jakim Klient otrzyma zamówione towary to czas realizacji oraz przewidywany czas dostawy.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.

 3. W sytuacji, gdy Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia. W takiej sytuacji, Klient ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od całości lub części umowy sprzedaży/zamówienia), Sklep ma również z tego powodu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracając pobrane z tego tytułu pieniądze.

 4. Na wyraźne życzenie Klienta, do zakupu może zostać wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.

 5. Przesyłki z towarem dostarczane są Pocztą Polską zgodnie z zawartą umową. Informacje o dostępnych opcjach dostawy przesyłek podane są w formularzu zamówienia. Klient wybiera sposób dostawy poprzez formularz zamówienia.

 6. Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

Odstąpienie od umowy:

 1. Konsumentowi (Klientowi) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument (Klient) musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: echo@ceti.pl, bądź listownie na adres: Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków.

 4. Wzór oświadczenia gotowy do pobrania dostępny jest tutaj.

 5. W razie odstąpienia Konsument (Klient) jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, do zwrotu towaru na adres: Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci konsumentowi (Klientowi), kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru Klientowi z tym zastrzeżeniem, że koszty dostarczenia Konsumentowi (Klientowi) towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli Konsument wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument (Klient) poinformował Sklep o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew na podane przez Klienta konto bankowe bądź przekazem pocztowym.

 8. Sklep zastrzega sobie odmowę przyjęcia zwracanego towaru, który został odesłany przez Klienta z formą zapłaty za pobraniem.

 9. W przypadku niezgodnego z przepisami Ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez Konsumenta (Klienta)z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, koszt odesłania towaru do Konsumenta ponosi Konsument (Klient).

Reklamacje:

 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest dostarczać towar nie posiadający wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

 2. Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od chwili wydania towaru.

 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

 4. Reklamowany towar wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków.

 5. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Sklep Internetowy udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 6. W innych przypadkach Sklep Internetowy udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep Internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 8. W przypadku uznania przez Sklep Internetowy reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep Internetowy zaoferuje do wyboru inne, dostępne towary lub zwróci cenę wraz z kosztami przesyłki.

 9. Sprzedawane przez Sklep Internetowy towary nie są objęte gwarancją.

 10. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi jest wyłączona (Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową. Taka definicja oznacza, że Konsumentem nigdy nie będzie osoba prawna. Niezależnie czy chodzi o zakup towaru od kontrahenta, czy też o założenie konta w banku.)

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Królowa Pokoju” Małgorzata Jurasz ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków („Królowa Pokoju”).

 2. Chodzi o dane osobowe, które są rejestrowane przez „Królową Pokoju” podczas składania zamówienia na oferowane przez Sklep Internetowy towary m.in. prenumerata, sprzedaż książek i dewocjonaliów oraz zapisy na organizowane wydarzenia z udziałem „Królowej Pokoju”.

 3. Przetwarzanie danych osobowych pozwala „Królowej Pokoju” na świadczenie usług, m. in. realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy (dotyczącej m. in. zamówień, uczestnictwa w organizowanych przez „Królową Pokoju” wydarzeniach), a także przesyłanie informacji drogą pocztową i elektroniczną. W szczególności „Królowa Pokoju” przetwarza dane osobowe:

 1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Królowej Pokoju” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z „Królową Pokoju” oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

 3. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Królowej Pokoju” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania.

 4. w celu dostarczania przez „Królową Pokoju” treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes „Królowej Pokoju” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach, wydarzeniach itp. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się tylko jeśli została wyrażona zgoda na ich otrzymywanie.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Prośbę o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail echo@ceti.pl lub listem na adres „Królowa Pokoju”, ul. Kwartowa 24/U-1, 31-419 Kraków.

 4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie „Królowej Pokoju”. Te podmioty to: operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy: usług, systemów informatycznych, operatorzy płatności. Dane osobowe nie będą przekazywane w celach komercyjnych i wykraczających poza wykonywanie świadczonej usługi.

 5. Uprawnienia Klienta przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Klient może uzyskać informacje o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzane są dane osobowe oraz dodatkowo kopię swoich danych osobowych. „Królowa Pokoju” może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Klient zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

 • Klient może zażądać sprostowania swoich danych osobowych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby „Królowa Pokoju” je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli Klient chce aby „Królowa Pokoju” przetwarzała dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli Klient chce aby dane zostały przechowane w związku z roszczeniami);

 • Klient może zażądać przekazania danych osobowych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, „Królowa Pokoju” może wykonać to za Klienta na jego żądanie.

 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez „Królową Pokoju” odbywa się na podstawie nieuzasadnionego interesu, Klient może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Serwisie Internetowym https://sklep.krolowa-pokoju.com.pl/

 2. W związku z zaistnieniem sytuacji, w której ze względu na ochronę praw autorskich lub praw pokrewnych do oferowanych towarów uzasadnionym będzie odmowa sprzedaży towarów, Sklep Internetowy ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.